Art projects

African art in Finnish latitudes – Afrikkalaista taidetta Suomeen

Waaw Africa Productions promotes West-African  music, dance and visual arts in Finland. In order to fulfill its purpose Waaw Africa Productions:

  • brings African reknown artists for performance tours in Finland – Välittää afrikkalaisia artisteja
  • organizes concerts, festivals and events – Järjestää tapahtumia
  • offers performances for event organizers – Tarjoaa esityksiä tapahtumiin
  • organizes workshops for people of all ages, beginners as well as advanced. Järjestää työpajoja.

Waaw Africa Productions belongs to an active artists’ network consisting of internationally akcnowledged and appreciated art professionals living permanently in Finland, Senegal and other European countries, America and Far East. It’s aim is to prove that love for good music and dance knows no borders and boundaries, and is mutual in all cultures and in every corner of the globe.

Waaw Africa Productionsin taustalla on aktiivinen, kansainvälisesti tunnustettu afrikkalaisten taiteilijain verkosto, jonka jäseniä asuu Suomessa ja muissa Euroopan maissa, Amerikassa sekä yhä myös Senegalissa. Afrikkalaista taidetta Suomeen välittävä ryhmä haluaa korostaa, että musiikilla ja tanssilla ei ole rajoja, ne kuuluvat kaikkiin kulttuureihin ja yhdistävät ihmisiä.